3-Sınavdan Sonra: 2020 YKS KILAVUZU’ndaki Önemli Detaylar-3

3) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ve Kılavuzdan Ek Bilgiler

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.

A) Ortaöğretim Başarı Puanı ve Okul Puanı Etkisi

 

OBP hesaplanırken,

1)Üniversite adaylarının Lise  9.-10.-11.-12. Sınıf  yıl sonu puanlarının ortalaması alınır

2)Bu Puan 5 ile çarpılır. Bu OBP'dir. Fakat devam,

3)Çıkan sayı  0,12 ile çarpılır. Ve Okuldan Gelecek Puan ortaya çıkar.


Örneğin;

Adayın

      1) 9. Sınıf puanı=60           10.sınıf puanı=80             11.sınıf puanı=85              12.sınıf puanı=95

      2) (60+80+85+95) : 4 = 80

      3) 80x5=400

      4) 400x0,12=48


 

Peki OBP ne işe yarar?

Ortaöğretim Başarı Puanınız 0,12 ile çarpılır.Çıkan Sonuç artık okuldan gelen puanınızdır. Bu Puan ise,

 Temel Yeterlilik Testi Puanınızın %40’ı ve

Alan Yeterlilik Testi Puanınızın %60’ı

 hesaplandıktan sonra bunlara eklenir ve

Yerleştirme Puanınız ortaya çıkar.


Örneğin;

Yukarıda Okuldan gelecek Puanı  48 çıkan Adayın Yerleştirme Puanı hesaplaması:

 TYT-P = 300   olsun           AYT-P= 400 olsun

 

1. Oturumun %40’ı                  2. Oturumun %60’ı :

     (TYT-P)%40=                           (AYT-P)%60=

(300x40):100=120                   ( 400x60):100=240

 

YERLEŞTİRME-P=  (TYT-P)%40   +    (AYT-P)%60    +   Okul Puanı

Y-P = 120+240+48

Y-P = 408


İşte OBP ve Okuldan Gelen Puanı Hesaplamanız için kullanabileceğiniz tablo: 

DİPLOMA NOTU

ÇARP

----OBP----

ÇARP

OKULDAN GELECEK PUAN

100

5

500

0,12

60

90

5

450

0,12

54

80

5

400

0,12

48

70

5

350

0,12

42

60

5

300

0,12

36

50

5

250

0,12

30

 

B)Yerleştirme Puanları Hesaplanırken OBP Bu Puanlara Nasıl Eklenecek ve Ek Puanlar Nasıl Hesaplanacaktır?

Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

TYT puanı 150’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı (Y-TYT) hesaplanmayacaktır.

SAY, SÖZ, EA, DİL puanı 170’in altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

TYT puanı 150’ ve üzeri olan adaylardan AYT ve/veya YDT’ye giren ve cevaplamış oldukları testlere bağlı olarak 170 ve üzeri puan alanların ilgili yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

EK-2020 YKS Kılavzundan:

Mehmet Bar

 

Kaynak: 2019 YKS Kılavuzu, mehmetbar.com.tr

Üniversite adaylarını ilgiilendiren diğer yazılar için: http://egitimkocu.mehmetbar.com.tr/tr/urunlerimiz/176/universite-adaylari