Duygusal Zeka : EQ Neden IQ'dan Daha Önemlidir?

Kitap Müzesi'nden

Bir Kitap Birkaç Paragraf

 

Uzun süre Harvard Üniversitesinde ders vermiş, Örgütlerde Duygusal Zeka Konsorsiyumu'nun eş başkanlığını yapan Goleman,
ilgi uyandıran kitabında duygusal zekanın IQ'dan neden daha önemli olduğunu açıklıyor.

Zihni akılcı ve duygusal olarak ikiye ayıran yazar duygusal zihnin geliştirilmesinin önemini kişisel ve kişilerarası bağlamda; akademik, duygusal, ve sosyal etkileri ile başarıya katkısını incelememizi sağlıyor.

Kendini harekete geçirebilme, aksiliklere rağmen yoluna devam edebilme, dürtüleri kontrol ederek tatmini erteleyebilme, ruh halini düzenleyebiliime, sıkıntıların düşünmeyi engellemesine izin vermeme, kendini başkasının yerine koyabilme ve umut besleme...


Sıkıntılarla baş edebilme, duyguları kontrol edebilme, insanlarla anlaşabilme...

Duygusal donukluk, kendini yatıştırma sanatı(Tasayı kırma, öfke kontrolü) dürtü kontrolü, doyumu erteleme, iyimserlik, umut, depresiflik, öz verimlilik, öz denetim, akış, empati, etkileşimde eşzamanlılık, sosyal uyum, duygusal okuryazarlık, çatışma çözümü, öğrenme, sorumluluk vs...

Yazar, tüm bunlarla insanı hayatının ilk zamanlarında, aile hayatında, okul çağında ve sonrasında kendi ve diğerleriyle ilişkisi içinde gözlemlememizi sağlıyor. Ayrıca duygusal okuryazarlık programı ve eğitmi konusunda örnekler ve öneriler sunuyor.


'İyi gelişmiş duygusal becerilere sahip kişiler yaşamlarını daha doyumlu ve etkili bir şekilde sürdürerek, kendi verimliliklerini besleyecek zihinsel alışkanlıkları edinebilir;duygusal hayatını bir şekilde kontrol altına alamayan kişiler ise, kendi içlerinde, işe odaklanıp açıkça düşünmelerini sağlayacak yetenekleri baltalayan savaşlar verir.' D.G.

               

 

 

Mehmet Bar

Kitap Müzesini gezmek için: http://egitimkocu.mehmetbar.com.tr/tr/urunlerimiz/193/kitap-muzesi