Üniversitelerin Niceliği ve Niteliği

YÖK’ün ilk kez bu yıl yayınladığı Üniversite Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporu

YÖK Üniversite izleme raporu yayınladı. 5 alanda ve 45 alt başlıkta çeşitli kriterleri sıraladı.

Üniversitelerin daha görünür, şeffaf ve üniversal fonksiyonlarını ne oranda yerine getirebildiklerine dair oluşturulduğu belirtilen bu veri tabanını üniversite adaylarının ve tercih danışmanlarının incelemesi daha sağlıklı karar verilmesini sağlayacaktır.

Türkiye’de 207 Üniversite var. Devlet üniversitesi sayısı 129, Vakıf üniversitesi 73 taneVakıf Meslek YO ise 5. Ve bu üniversitelerde okuyan yaklaşık öğrenci sayısı 8 milyon olunca YÖK bir sıralama yapmak amacıyla değil üniversitelerin geliştirmesi gereken noktaların anlaşılması amacıyla bir rapor oluşturmuş. Yani üniversitelerin artık niteliklerinin ön plana çıkarılacağını anlıyoruz.

 

2018 yılı üniversite yıllık izleme ve değerlendirme raporunda 5 ana alan şöyle:

 • Eğitim ve öğretim
 • Araştırma-geliştirme, proje ve yayın
 • Uluslararasılaşma
 • Bütçe ve finansman
 • Topluma hizmet ve sosyal sorumluluk alanları  

 

Ana başlıkların altında yer alan 45 göstergeden bazılar iseı:

 • Mezunların KPSS ve ALES gibi merkezi sınavlardaki başarıları,
 • Mezun olan doktora öğrenci sayısı,
 • Teknokent projelerine katılan öğrenci sayısı,
 • Üniversitenin doluluk oranı,
 • Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı,
 • Patent, faydalı model ve tasarım sayısı,
 • YÖK, TÜBA, TÜBİTAK Bilim, Teşvik ve Sanat Ödülleri sayısı,
 • YÖK 100/2000 Projesi kapsamındaki öğrenci sayısı,
 • Üniversitenin dünya, bölgesel ve ulusal akademik başarı sırası,
 • Yabancı uyruklu öğrenci sayısı,
 • Yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı sayısı,
 • Üniversite öğretim elemanlarının aldığı uluslararası fonlara dayalı proje sayısı,
 • Ar-Ge'ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı,
 • Endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı,
 • Merkezi bütçe dışı öz gelir, döner sermaye, fon vb. gelirlerin yıllık bütçeye oranı ,
 • Üniversitenin başta engelliler olmak üzere sosyal sorumluluk projeleri ve çevrecilik alanında varsa ödülleridir.   

Üniversite değerlendirme ve izleme kriterlerine şuradan ulaşabilirsiniz:

https://www.yok.gov.tr/Documents/Universiteler/izleme-ve-degerlendirme-kriteri/universite_izleme_ve_degerlendirme_kriterleri_ve_aciklamalari.pdf

Raporları görmek için : https://www.yok.gov.tr/universiteler/2018-izleme-ve-degerlendirme-raporlari

 

YÖK Bu göstergelerin ana amacı üniversite içinde rekabet ortamı oluşturmak ve bu rekabetin nesnel ve ölçülebilir başarı kriterlerini ortaya koyduğunu ve bu yıl 172 üniversitenin 2018 yılına ait raporlarını yayınlandı.

 

Üniversitelerin temel fonksiyonlarını yerine getirirken hangi alanlarda güçlü ve fırsatlarının olduğuna, hangi alanlarda ise daha zayıf ve muhtemel tehditlerinin olduğuna dair üniversite yönetimlerine rehberlik yapacak yol haritası olacak açıklamasından artık  bir nevi Üniversitelerin SWOT  analizini göreceğimiz anlaşılıyor.

 

YÖK bu raporlar ile amacın üniversiteleri iyi veya kötü olarak ayırmak ya da birini diğeriyle kıyaslamak değildir. Asıl gayenin belirlenen kriterlere göre üniversitelerimizin gelişmeye açık yanlarını ortaya koymak ve her bir üniversitemizi kendi gelişme şartları içerisinde değerlendirerek daha iyiye doğru gitmelerini desteklemek şeklinde açıkladı.

Mehmet Bar

Kaynak:yok.gov.tr

Üniversite adaylarını ilgiilendiren yazılar için: http://egitimkocu.mehmetbar.com.tr/tr/urunlerimiz/176/universite-adaylari

Aşağıda bir üniversitenin örnek izleme ve değerlendirme raporu yer almaktadır.