(1) 2019 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ-1

2019 ÖN BİLGİ AMAÇLI YAYINLANAN TERCİH KILAVUZUNDAN NOTLAR

2019 YKS Tercihleri ve Ön Bilgi Amaçlı YKS Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

Önemli Tarihler

2019 YKS sonuç açıklanma tarihi .  : 18 Temmuz’dur.

Tercih başvuru süreci                       : 23-29 Temmuz’dadır.

Üniversite Kayıt Tarihi                      : 19- 23 Ağustos’tur.

 

Ön Bilgi Amaçlı Tercih Kılavuzu :20 Haziran’da yayınlandı. (1 Temmuz’a kadar incelenebilir)

YKS Programları ve Kontenjanları Kılavuzu :1-18 Temmuz aralığında yayınlanacak.

( http://www.osym.gov.tr ‘den ulaşılabilecek)

 

Tercihler

-Tercihler https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel yapılır.

-Tercihler sadece internet üzerinden, aday işlemieri sistemine girilerek adayın kendisi tarafından yapılır.

Tercih süresi içerisinde aday sistemden tercih değişikliği yapılabilir.

-2019-YKS sonucu ile ‘bir yükseköğretim programı’na merkezi yerleştirmeyle yerleşen (Ek Yerleştirme dâhil) veya özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına kayıt olan adayların,

2020-YKS'ye girdikleri takdirde, OBP'lerinin çarpılacağı katsayı/katsayılar yarıya düşer.

 

Tercih Hakkı

*Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2019-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

*Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2019-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

*Özel yetenek sınavı gerektiren programlar Tablo-5'te yer almaktadır. Tablo-5'te yer alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için 2019-TYT puanının en az 150 olması gerekmektedir.

-Adayın 24 tercih hakkı bulunur. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir.

-Adayların bölüme uygunluğu bölümün şartları, eğitim içeriği, ücreti konularında bilgi edinmesi gerekir. Bu nedenle Tablo 3 ve Tablo4’te yer alan Yükseköğretim Programları Koşul ve Açıklamalarındaki numaralara ait açıklamaların kılavuzdan mutlaka incelenmesi gerekir.

- 2019 YKS’de yeni açılan programlarda (- - - - - ) yer almaktadır. Kontenjanı 2018-YKS Merkezi Yerleştirme ile dolmayan programlarda hiçbir işaret bulunmaz. 

 

Okul Birincisinin Tercihi

YKS'de başarılı olan okul birincileri, genel kontenjan (öncelikle) ve okul birincileri kontenjanı göz önünde tutularak merkezi yerleştirme ile yerleştirme puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleştirileceklerdir.

Okul birincileri için ayrılan kontenjanlar sınırlıdır. Bu nedenle tercihlerinin tümünü çok istenen yükseköğretim programları arasından yapan okul birincileri, puanları yeterince yüksek değilse hiçbir programa kayıt hakkı kazanamayabilirler.

Okul birincileri için ayrılan kontenjanların dolmaması durumunda boş kontenjan, genel kontenjana aktarılır. Okul birincileri, bu olanaktan yararlanabilmek için tercihlerini, puan durumlarını göz önünde tutarak dengeli bir şekilde yapmalıdır.

 

Ek Puan

TABLO 6A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacağı Lisans Programları

TABLO 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı / Yakın Alanlardaki Lisans Programları

Tablo 6A’da ve Tablo 6B.1’de yer alan lisans programlarına, ilgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden önce kayıt olan adaylar ek puanlı yerleştirme puanları ile yerleştirileceklerdir. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar Tablo 6A’da ve Tablo 6B.1’de yer alan lisans programlarına ek puanlı yerleştirme puanları ile yerleştirilmezler. Teknoloji Fakültelerinin / Sanat ve Tasarım Fakültelerinin / Turizm Fakültelerinin mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına (M.T.O.K.), mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Tablo 6B.2'de belirtilen alan/dallarından mezun olan adaylar öncelikli olarak yerleştirilecektir. M.T.O.K. kontenjanlarının boş kalması durumunda diğer ortaöğretim kurumlarının diğer alan/dallarından mezun olan adaylar da tercih ettikleri takdirde bu kontenjanlara yerleştirileceklerdir.

 

Aynı Programı Tercih Etmiş Adayların Durumu:

Merkezi yerleştirme işleminde bir programa kesin kayıt hakkı kazananların belirlenmesinde aynı programı tercih etmiş adaylar arasından, tercihi hangi sırada olursa olsun yerleştirmede kullanılan yerleştirme puanı ve varsa ek puan toplamı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Eğer adayların yerleştirme puanları eşitse, ilgili TYT/SAY/SÖZ/EA/DİL sınav puanı büyük olana öncelik verilecektir.

Eşitlik sürdüğü takdirde söz konusu yükseköğretim programını daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine sürdüğü takdirde OBP’si yüksek olana, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.

 

Baraj Sıralaması Olan Programlar:

 

          Bonus-1:

Bonus-2

Yeni Açılan Üniversiteler 2019:

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ANKARA

Mehmet Bar

Kaynak:ÖSYM,2019 YKS Kılavuzu,YÖK

Üniversite adaylarını ilgilendiren diğer yazılar için: http://egitimkocu.mehmetbar.com.tr/tr/urunlerimiz/176/universite-adaylari