Varoluşçuluk/ Jean-Paul Sartre

Kitap Müzesi'nden 

Bir Kitap Birkaç Paragraf


 

Varlık mı özden önce gelir, öz mü varlıktan..?

Sartre'a göre sadece insan için önce varlık var olur, sonra öz oluşur. İnsan dünyaya atılır sonra şöyle ya da böyle olur.

20.yüzyıla damga vurmuş düşünür ve edebiyatçı Jean Paul Sartre Varoluşçuluk eserinde şöyle diyor:
İnsan kendini bulmalı, özünü elde etmeli. Hiçbir şey kişiyi kendinden benliğinden kurtaramaz. Varoluşçuluk bir çeşit iyimserlik, eylem, çalışma öğretisidir.

Türkiye'de Varoluşçuluk adıyla çevirilmiş, Varoluşçuluk Bir İnsancılıktır isimli kitabı Sartre'ın bir konferans metnidir.

Eser varoluşçuluğu (egzistansiyalizm) kısaca açıklamak, ona ilişkin yanlış anlama ve önyargıları düzeltmek için yazılıyor -zira Marks'çılar varoluşçuluğu eylemsizlik ve öznelcilikle; Katolikler ise kötümserlik ve bireycilikle suçluyorlar.
Ayrıca varoluşçuluk sözcüğünü herkes başka bir anlamda kullanıyor: bunalım, umutsuzluk, bunaltı, kötümserlik, başkaldırış, özgürlük, idealizm, usdışılık, saçmalık... Varoluşçuluk felsefi bir öğretidir ve iki kanadı vardır tanrıtanırlar ve tanrıtanımazlar. 
Sartre'a göre insan özgürdür ve sürekli bir seçim yapar. Ona göre insanın bir nedeni, bir temeli yoksa bu, kendi kendinin temeli olmasındandır: Eğer dıştan hiçbir şey ona değer vermiyorsa bu, kendi kendinin değeri olmasındandır. Eğer bırakılmışsa bu, tüm özgür olmasındandır.
.
Asım Bezirci önsözünde
Varoluşçuluğun tanımına, kökenine, çeşitlerine, eleştirisine; Sartre'ın savunmasına, Türkiye'de Varoluşçuluğa, Varoluşçuluk ve Sartre'a ve Varoluşçuluk insancılıktır başlıklarına değiniyor.

Kitabın kendi bölümleri ise şöyle:
-Varoluşçuluk(JPSartre)
-Tartışma(JPSartre- PNaville)
-Varoluşçuluk bir insancılıktır (Laffont Bompiani)
-JPSartre:Yaşamı ve Kişiliği, Yapıtları ve Düşünceleri, Kişileri (Gaetan Picon)
-Kaynakça
 
Mehmet Bar
Kitap Müzesini gezmek için: