Etik ve Estetik Değerler/ Necla Arat

Kitap Müzesi'nden 

Bir Kitap Birkaç Paragraf

Bir Ahlak ve Sanat Felsefesi Okuması:
Türkiye'de ilk Kadın Çalışmaları Bilim Dalının ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin kurucularından Necla Arat'ın Etik ve Estetik Değerler kitabı
 
iyi ve güzelin aynı şey olup olmadığını sorgulamamızı sağlıyor.
Evrensel ahlak yasası olabilir mi?
Sanat taklit midir, yaratım mı?
Sanatta nesne mi önemlidir, özne mi ve sanatçının yeri nedir?

İçindekiler
1. Bölüm
Antik Çağın Ahlak ve Sanat Felsefesi
Antik Felsefede Etik ve Estetik Değerler Arasındaki İlgi Sorunu
2. Bölüm
18.yy İngiliz Ahlak ve Sanat Felsefesi
18.yy İngiliz Felsefesinde Etik ve Estetik Değerler Arasındaki İlgi Sorunu : Kalogathia (Güzel-İyi)

Shaftesbury'nin felsefi temellendirmelerinin aktarıldığı kitapta
onun mekanik felsefeden idealizme kayarak daha organik bir felsefe sunması anlatılmış.

O güzelin de iyinin de çıkarlardan uzak salt insanın kendi için istenmesi gerektiğini öneriyor. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bir tür duyu ya da duygunun bize bildirdiğini söylüyor. Güzel olan her şey, uyumlu ve orantılı tüm bunlar da doğrudur. Ve hem güzel hem doğru olan sonuç olarak hoşa giden ve iyi değil midir?

O, ancak felsefe ile güzel-iyiye ulaşılabileceğini vurgularken
güzeli ayırıp algılayan güzellik-duyusunun ve iyiyi algılayan ahlak-duyusunun hem doğal olduklarını hem de yalnızca doğadan olduklarını ve bunların özdeşleştiğini öne sürüyor.

O felsefesini 'Dünyada en doğal güzellik, dürüstlük ve ahlaksal doğruluktur. Çünkü tüm güzellik doğruluktur' önermesiyle tamamlıyor.

Ayraç: Ankara Cernmodern Tasarım Ayölyesi'nden (Değer, 2014, Suluboya çalışması)

 

 

Mehmet Bar

Kitap Müzesini gezmek için: