Özel Durumu Olan Adayların 2019 YKS Sonucu ile Yerleştirme İşlemleri-2

ÖSYM YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ: ÖZEL DURUMU OLAN ADAYLAR

 

A. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TARAFINDAN BELİRLENEN SANAT DALLARINDA ÜSTÜN YETENEKLİ ADAYLAR 

Belli sanat dallarında üstün yetenekli olduğu belirlenen öğrencilerin,

ilgili sanat dallarında eğitim yapmak kaydıyla,

 yükseköğretim programlarına alınmalarıyla ilgili işlemler,

Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ilgili yükseköğretim kurumlarınca yürütülür. Bu adayların üstün yeteneklerinin belirlenmesi için adayların değerlendirme ve seçme işlemleri, ilgili rektörlüklerin oluşturduğu komisyonlar tarafından yapılır.

Ne çok sanat var. Sanat çeşitlerine şöyle bir bakalım: 

 

B. TÜBİTAK YARIŞMALARINDA BAŞARILI OLAN ADAYLAR

YKS’ye başvuran adaylardan ortaöğretim kurumlarında okumaktayken Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) tespit edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen bilimsel yarışmalarda

-ilk üçe giren öğrencilerin,

-katıldıkları ve derece aldıkları alanlarla ilgili yükseköğretim programlarını tercihleri arasında göstermeleri halinde

-OBP’leri ayrı bir katsayı ile çarpılarak 2019 yerleştirme puanlarına eklenir. 

Katsayılar şöyle;

2019 yerleştirme puanlarına katılacak puanlar hesaplanırken aşağıdaki katsayılar kullanılır: 

 Uluslararası bilim olimpiyatlarında birinci olanlara 0,06, ikinci olanlara 0,05, üçüncü olanlara 0,04 katsayısı uygulanır. 

 Ulusal bilim olimpiyatları ile uluslararası proje yarışmalarında birinci olanlara 0,035, ikinci olanlara 0,03, üçüncü olanlara 0,025 katsayısı uygulanır.

 Ulusal proje yarışmasında birinci olanlara 0,02, ikinci olanlara 0,015, üçüncü olanlara 0,01 katsayısı uygulanır. 

  • Birden fazla kategoride derecesi bulunan adaylar için en yüksek olan katsayı uygulanır.

 

  • Bilim olimpiyatlarında veya proje yarışmalarında dereceye girenlerle ilgili yükseköğretim programları, derece alınan alanlara göre 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda verilir. 

 

Sınavsız, kontenjan dışında yerleşebilecek özel durumu olan öğrenciler:

- TÜBİTAK’ın katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya alanlar ile

-Uluslararası ISEF Proje Yarışması ve AB Genç Bilim Adamları Yarışmasında birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü alanlardan isteyenler;

-alanlarındaki yükseköğretim programlarından burslu ve indirimli programlar hariç

istediklerine sınavsız olarak kontenjan dışında ÖSYM tarafından yerleştirilir. Bu adaylar

-burslu programlara yerleştirilmek istiyorlarsa 2019- YKS’ye girmek ve kendilerine verilecek olan ek puanla merkezî yerleştirme işlemlerine dâhil olmak zorundadır.

Ek puan alarak merkezî yerleştirme ile burslu programlara yerleşemeyen adaylar burslu programlar hariç istediklerine sınavsız olarak yerleştirilir.

-Kazandıkları derece nedeni ile 2019-YKS’ye girmeyip sınavsız yerleştirilme hakkından yararlanmak isteyen adayların da mutlaka 2019-YKS’ye başvurmuş olmaları gerekir. 

Şartlar ve Tarihler: Özel Durumu Olan Öğrenclerin Ek puanı ve sınavsız geçişi

TÜBİTAK yarışmalarında başarılı olan adaylara yönelik olarak yukarıdaki uygulamaların yapılabilmesi için;

2019-YKS'ye başvurmuş adayların (sınavsız giriş hakkından yararlanmak isteyen adaylar da dâhil),

1 Haziran-3 Temmuz 2019 tarihleri arasında TÜBİTAK’ın https://e-bideb.tubitak.gov.tr internet adresinden bireysel olarak başvuru yapmaları ve onayladıkları başvuru formunun çıktısını alıp imzaladıktan sonra TÜBİTAK’a 10 Temmuz 2019 günü mesai bitimine kadar ulaştırmaları gerekir.

Adayların katıldıkları olimpiyat veya proje yarışmaları, aldıkları derece, tercihleri, T.C. Kimlik Numaraları, adları ve soyadlarının, TÜBİTAK tarafından ÖSYM'ye en geç 17 Temmuz 2019 tarihinde ulaşacak şekilde gönderilmesi gerekir. 

2019-YKS’ye başvurusunu yapan adaylardan 17 Temmuz 2019 tarihinden sonra yukarıda belirtilen sınavsız geçiş şartlarını sağlayanların, katıldıkları olimpiyat veya proje yarışmaları, aldıkları derece, T.C. Kimlik Numaraları, adları, soyadları ve yükseköğretim programları tercihleri TÜBİTAK tarafından en geç 18 Eylül 2019 tarihine kadar ÖSYM'ye bildirilmesi kaydıyla, yerleştirme işlemleri (mevcut kontenjan harici), 27 Eylül 2019 tarihine kadar ÖSYM tarafından yapılır. 

 

-Bilim olimpiyatları ile proje yarışmalarında derecelere uygulanacak katsayılar ve sınavsız giriş, YKS'ye ilk kez başvurulduğu yıl uygulanır, bundan sonraki YKS'lerde bu adaylar için herhangi bir uygulama yapılmaz.

-Derece alan adaylar, ilk kez YKS'ye başvurdukları yıl TÜBİTAK'a süresi içinde başvurarak bilgilerinin bu kurum tarafından ÖSYM'ye resmen ulaştırılmasını sağladıkları takdirde bu haktan yararlanabilir.

 

Mehmet Bar

 

Kaynak: ÖSYM, 2019 YKS Kılavuzu
Görseller: jadedecals.com,meb felsefe kitabı,bobiler.örg,freepik.com