Ders (Alan) Seçimi

10. Sınıftan 11. Sınıfa Geçiş

Ortaöğretimde Ders ( Alan ) Seçimi 2019

                                                                                      

Ders seçimi, üniversite sınavı ile bir bölüme girebilmek için gerekli puan türünde hazırlık yapacağınız ders programını oluşturmaktır.  

Birkaç basamakta incelemek gerekirse;

 

 • Sözü geçen puan türleri 4 tanedir.

              Sayısal, Eşit ağırlıklı, Sözel ve Dil

 

 • Üniversitedeki bölümler bu puan türlerinde yer almaktadır.

             Sayısal           :Sağlık Alanı, Mühendislikler, Mimarlık, İç Mimarlık, İstatistik, Temel Bilimler, Pilotaj vb.

Eşit Ağırlıklı   : Hukuk, Psikoloji, PDR, Sosyoloji, Felsefe, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Ekonomi, İşletme, Grafik Tasarım, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı vb.

Sözel              : Tarih, Coğrafya, Halkla İlişkiler, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gazetecilik, Radyo TV,  Sinema vb.

Dil                   : Mütercim-Tercümanlık, Filoloji (…Dili ve Edebiyatı), Dilbilim ve Dil Öğretmenlikleri vb.

 

 • Üniversite sınavının 1. Oturumu TYT,  9. ve 10. Sınıf müfredat derslerinden; 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testi ve 3. Oturum olan Yabancı Dil Testi ise 11’e geçerken seçip programınızdaağırlıklı olarak gördüğünüz müfredat derslerinden (puan türlerine göre seçilerek gruplandırılmış) oluşmaktadır.

 

MEB Seçmeli Dersler:

Seçmeli ileri Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji

Seçmeli, Türk Dili Edebiyatı, Tarih, Coğrafya,

Seçmeli Sosyoloji, Psikoloji, Mantık

Seçmeli Birinci ve İkinci Yabancı Dil vb.

 

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Oturumları İçeriği

TYT ortak sınavdır, katılım zorunludur. Diğer oturumlar ise anlaşıldığı üzere MEB seçmeli derslerden aldığınız derslerle üniversite sınavında katılacağınız oturumlardır. Buradan oluşturduğunuz puan türündeki yerleştirme puanıyla üniversite tercihleri yapılır.

 

Ders Seçiminde Karar Verirken;

 • Eğitim hayatı boyunca akademik ilgi
 • Başarılı olunan dersler
 • Kişilik
 • Değerler
 • Güçlü Yönler
 • Yetenek
 • İlgi Alanı
 • Meslekler hakkında bilgi
 • Mesleğin geleceği
 • Test ve Envanterler

        Dikat edilmesi ve üzerine düşünülmesi gereken noktalardır.

 

Mehmet Bar

Görsel: etsy.com

Yararlanılan Kaynaklar: 2019 YKS Kılavuzu, Mehtap Burak