Telgraftan Tablete/ Evrim Kuran

Kitap Müzesi'nden 

Bir Kitap Birkaç Paragraf

Telgraftan Tablete Türkiye'nin 5 Kuşağına Bakış
kuşak araştırmaları, işveren markası ve organizasyonel kültür çalışmaları yapan Evrim Kuran kitabı.

Yazar yapıtında araştırmalara dair bilimsel sonuçları aktardığı gibi her kuşağı kişisel hikayeleriyle anlatarak ilgili kuşağı daha somut biçimde algılamamızı sağlıyor. Böylece eser salt data paylaşımı ya da kavram açımlaması değil duygulara da hitap eden edebi bir hal alıyor.

Bir Y kuşağı insanı olarak eserden kazanımım, üst kuşaklarımı, kendimi ve kuşakdaşlarımı daha iyi tanımak ve anlamak olduğu kadar 2000'den itibaren dünyaya gelmiş bebeklik, çocukluk, ergenlik ya da ilk gençlik dönemlerini yaşamakta olan Z kuşağı hakkında biraz daha fikir sahibi olmak oldu. İşim için de kılavuz niteliğinde olan bu dopdolu kitap için teşekkürler.

Eserde 1925'ten 2018'e uzanan 20'şer yıl aralıklarla Sessiz Kuşak, Bebek Bombardımanı Kuşağı, X Kuşağı, Y Kuşağı ve Z Kuşağı; genel mizaç, aile yapısı, öğrenme, teknoloji bağlamında inceleniyor. Ayrıca kuşaklar döngü, arketip, akran kişilik, tutum, liderlik stili, ana donanım olarak modelleniyor. Jenerasyon sistemi Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Ekonomi bilimlerinden faydalanıyor.Kitapta kaynaklar belirtilerek istatistiki veriler, grafik ve tablolar sunuluyor.

 

 

Kitap Müzesini gezmek için:

http://egitimkocu.mehmetbar.com.tr/tr/urunlerimiz/193/kitap-muzesi