Totem ve Tabu/ Sigmund Freud

Kitap Müzesi'nden 

Bir Kitap Birkaç Paragraf

Freud'u herkes duydu. Bu da kitabı Totem ve Tabu.

Totem hayvan, bitki ya da doğa gücüdür: Korur, güç verir, cezalandırır.
Tabu iki zıt anlam taşır: Bir yandan kutsal diğer yandan yasak.

Freud yapıtında her şeyi topluluğa ilişkin ruh varsayımı üzerine kuruyor. Ve bu ruhtaki psişik süreçlerin bireyin ruhunda olduğu gibi gerçekleştiğini kabul ediyor.

Eserde tarih öncesi insanın gelişim aşamaları irdeleniyor.

İlkel insanın ruhsal dünyasının bizim gelişim sürecimizde barındığı savlanıyor.

İlk insan ve nevrozlular psikolojik açıdan karşılaştırılıyor. 
Çift değerli duygu, ilk insanlarda ahlak, günah duygusu vs. kavramlara derinlemesine değiniliyor.

Evet kitap bir çözümlemeli düşünüş yöntemi, bir psikanaliz ve etnografya atışması.

 

 

Kitap Müzesini gezmek için:

http://egitimkocu.mehmetbar.com.tr/tr/urunlerimiz/193/kitap-muzesi