Üniversite Adayları İçin Üniversite Seçme Ölçütü-2.3. DÜS

 Üniversite seçme kriterleriniz arasında öğretim elemanlarının akademik teşvik puanı var mı?

Bu incelememiz devlet üniversitelerinin ayrıca fakültelerinin akademik teşvik puan sıralamasıyla ilgili. Keyifli araştırmalar.

 

Akademik Teşvik Nedir?

Her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödüller esas alınarak öğretim elemanları için yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı hesaplanır. (memurlar.net)

 

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği dosyasını buradan inceleyebilirsiniz:

http://yok.gov.tr/documents/10279/30318223/Akademik_Tesvik_Odenegi_Yonetmeligi_31_12_2016_Resmi_Gazete_Yayin_Tarihi.pdf

 

Üniversite Adayları için Üniversite Seçme Ölçütü-2

ÜNİAR : ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMALARI LABORATUVARI 

[University Assessments & Research Laboratory]

2.3.DÜS / Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması www.uniar.net/dus

DÜS’ün temel amacı Türkiye’deki devlet üniversiteleri ve bu üniversitelere bağlı fakülteleri akademik teşvik performanslarına göre sıralamaktadır.

Akademik teşvik yönetmeliği; devlet yükseköğretim kurumu öğretim elemanlarının dokuz faaliyet türünden akademik teşvik puanlarının hesaplanmasını ve bu puanlara göre teşvik ödemesi almalarını düzenlemektedir. Öğretim elemanlarının performansları dokuz faaliyet türünde puanlanmaktadır. Bu faaliyet türleri;

 1. Proje   2. Araştırma  3. Yayın  4. Tasarım  5. Sergi   6. Patent   7. Atıf   8. Tebligˆ   9. Ödül

Bir öğretim elemanının teşvikten yararlanabilmesi için yukarıdaki dokuz faaliyet türünden en az 30 puan alması gereklidir.

Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanlarının 2017 yılında akademik anlamda ne düzeyde aktif olduklarını yansıtması açısından oldukça önemli bir veri ile karşı karşıyayız.

Sıralama sadece devlet üniversiteleri ve fakülteleriyle sınırlıdır.

 

*Devlet Üniversiteleri Genel Sıralaması

 

*Burada (1 sayfa) 50 üniversite sıralanmıştır. 108 üniversitenin sıralandığı listeyi şuradan inceleyebilirsiniz:

https://docs.wixstatic.com/ugd/779fe1_23d75931a2c743f98671601cc2505767.pdf

Ayrıca bu linkle ulaşacağınız dosyada, genel sıralama dışında aşağıdaki sıralamaları da görebilirsiniz.

-2006 Yılından Önce Kurulan Devlet Üniversiteleri Sıralaması

-2006 Yılından Sonra Kurulan Devlet Üniversiteleri Sıralaması

 

Şimdi fakülte sıralamalarını inceleyelim:

Fakülte bazlı görsellerde burada sınırlı sayıda üniversite görünebilmektdir. Ayrıntılı inceleme yapmak isteyenler lütfen yukarıdaki dosya linkini inceleyiniz.

Denizcilik/Deniz Bilimleri Fakülteleri Sıralaması

 

Diş Hekimliği Fakülteleri Sıralaması

 

Eczacılık Fakülteleri Sıralaması

 

Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakülteleri Sıralaması

 

Edebiyat Fakültesi/İnsan ve Toplum Bilimleri/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakülteleri Sıralaması

 

Fen Fakülteleri Sıralaması

 

Fen-Edebiyat Fakülteleri Sıralaması

 

Güzel Sanatlar Fakülteleri Sıralaması

 

Hukuk Fakülteleri Sıralaması

 

İİBF/İşletme/İktisat/Yönetim Bilimleri Fakülteleri Sıralaması

 

İlahiyat / İslami İlimler Fakülteleri Sıralaması

 

İletişim Fakülteleri Sıralaması

 

Konservatuar Sıralaması

 

Mimarlık/Mimarlık ve Tasarım/Sanat Tasarım Fakülteleri Sıralaması

 

Mühendislik Fakülteleri Sıralaması

 

Mühendislik Mimarlık Fakülteleri Sıralaması

 

Orman Fakülteleri Sıralaması

 

Sağlık Bilimleri / Hemşirelik Fakülteleri / Sağlık Yüksek Okulu Sıralaması

 

Siyasal Bilgiler Fakülteleri Sıralaması

 

Spor Bilimleri Fakülteleri / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sıralaması

 

Su Ürünleri Fakülteleri Sıralaması

 

Teknoloji Fakülteleri Sıralaması

 

Tıp Fakülteleri Sıralaması

 

Turizm Fakülteleri / Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulları Sıralaması

 

Veteriner Fakülteleri Sıralaması

 

Ziraat/Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakülteleri Sıralaması

 

*Mesleki Yüksek Okulları Sıralaması

*Burada 30 üniversite sıralanmıştır. 90  üniversitenin sıralandığı listeyi yukarıdaki dosyadan inceleyebilirsiniz.

 

FAKÜLTE TÜRLERİ BAĞLAMINDA PERFORMANS BULGULARI

Fakülte türlerinin puanlarının ortalamaları sıralandığında en yüksek puan ortalamasına sahip ilk üç fakülte türü (i) Su Ürünleri, (ii) Eczacılık ve (iii) Orman Fakültelerine aittir. Buna karşın en düşük üç fakülte türü ise (i) Hukuk, (ii) Konservatuar ve (iii) İlahiyat fakülteleridir.

 

EN YÜKSEK PERFORMANS GÖSTEREN FAKÜLTELER SIRALAMASI (İLK 20 FAKÜLTE)

Fakülteler puanlarına göre sıralandığında en yüksek performans gösteren ilk üç fakülte; (i) Mersin Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, (ii) Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve (iii) Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesidir.

 

Kaynaklar: uniar.net, mehmetbar.com.tr, yok.gov.tr

Üniverite Araştırmaları Laboratuvarı'nın 4. ve son araştırması

2.4. ÖDÜŞ / Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması’nda görüşmek üzere.

Üniversiteye ve üniversite sınavına dair tüm yazılar için bakınız: http://egitimkocu.mehmetbar.com.tr/tr/urunlerimiz/176/universite-adaylari

Mehmet Bar