Kime Göre Neye Göre: Üniversite Adayları İçin Üniversite Seçme Ölçütü-2 (2.1. TÜMA)

Meraklı ve araştırmacı öğrenci, veli, yurtiçi ve yurtdışı üniversite danışmanlarının faydalanabileceği 'Üniversite Seçme Kriterleri' yazı dizimize devam ediyoruz.

Not: Daha kapsamlı okuma ve araştırma yapmak isteyenler için yazıya linkler serpiştirdik. Keyifli okumalar.

 

Üniversite Adayları için Üniversite Seçme Ölçütü-2

ÜNİAR : ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMALARI LABORATUVARI  [University Assessments Research Laboratory]

Türkiye’de üniversite ve yükseköğretim üzerine araştırmalar yapan bağımsız araştırma laboratuvarıdır. ÜniAr Türkiye’de üniversite ve yükseköğretim alanında araştırmalar yaparak Türk Yükseköğretim Sisteminin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamakta olup araştırma bulgularını rapor halinde kamuoyuyla paylaşmaktır. Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniArProf. Dr. Engin KARADAĞ ve Prof. Dr. Cemil YÜCEL tarafından kurulmuştur.  ÜniAr araştırmalarında herhangi bir kurum ya da kişiden finansal destek almamaktadır.

Üniar Resmi Web https://www.uniar.net/

Laboratuvar 4 araştırmayı içeriyor. Bunlar: 

 

2.1. TÜMA / Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması

www.uniar.net/tuma

2.2. YÖMA / Yabancı Uyruklu Öğrenci Memnuniyeti Araştırması

www.uniar.net/yoma

2.3. DÜS / Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması

www.uniar.net/dus

2.4. ÖDÜŞ / Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması

www.uniar.net/odus

 

Üniversite seçme kriterleri oluşurken bu dört modülü sırasıyla inceleyeceğiz:

Bu yazımızda konumuz: TÜMA.

Üniversite Adayları için Üniversite Seçme Ölçütü- 2 .1

2.1.   Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması/TÜMA

  • TÜMA’nın temel amacı, Türkiye’deki üniversitelerin öğrencilerin üniversitelerimizden tatmin olma düzeylerini belirlemek ve bu kapsamda üniversiteleri öğrencilerin tatminkârlık düzeylerine göre sıralamaktır.
  •  TÜMA Üniversite deneyimleri hakkında geniş bir bakış açısı sağlamaktadır. Veriler öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında üniversitelerin ne kadar tatmin edici olduğu hakkında bir fikir sunmaktadır.
  • TÜMA'da hem öğrenci memnuniyeti temel alan yeni bir üniversite sıralaması oluşturulmuş hem de Türkiye’deki üniversiteler öğrencilerini öğrenme deneyimleri açısından memnun edebilmekte midir? Doyurucu ve çekici bir yerleşke yaşamı oluşturarak, mekân ve insan ilişkisini tatminkâr düzeyde sunabilmekte midir? Derslere girip çıkmanın, konuları işlemenin ötesine geçip; öğrencilere akademik destek verilebilmekte ve akademik güçlüklere ilgi gösterilebilmekte midir? Kurumun yönetimi ve işleyişi açısından öğrencilerin talepleri hızlı ve memnuniyet verici düzeyde karşılanabilmekte midir? Üniversitenin öğrenme ortam, imkân ve kaynakları zengin bir çeşitliliğe sahip ve yeterli midir? Öğrencilerin kişisel gelişimi ve gelecekteki kariyerleri desteklenebilmekte midir? sorularına cevap aranarak öğrencilerin üniversite deneyimleri hakkında geniş bir bakış açısı sağlanmıştır.

TÜMA-2018’de 109 devlet ve 63 vakıf olmak üzere 172 üniversitede öğrenim gören 26,513 öğrenciden kullanılabilir veri toplanmıştır. (09 Mayıs 2018 tarihinde bir üniversitenin parçası olan fakültelerin ayrılmasıyla kurulan üniversiteler araştırma kapsamı dışındadır.)

Ayrıntılı okuma yapmak isteyenler, araştırma yöntemi,aşamaları, katılımcı, bölüm,kız erkek öğrenci dağılımı vb. bilgilere ilgili web sayfasından ulaşabilir.

 

Öğrenciler Neye Göre Memnun ya da Değil ?

Kriterlere dikkat:

Öğrenciler en çok Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinden memnun olurken en yüksek memnuniyetsizlik ise Ziraat, Orman ve Fen-Edebiyat/Edebiyat/Fen Fakültelerindedir. 2018 yılında bir önceki yıla göre bütün fakültelerin memnuniyet puanlarında en az 10’ar puan düşüşler bulunmakta olup en yüksek düşüş 29 puan ile Eğitim Fakültelerindedir.

ÖĞRENCILERIN GENEL MEMNUNIYET DÜZEYLERI VE ÜNIVERSITE SIRALAMALARI

Genel memnuniyet; eğitim-öğretim, yerleşke yaşamı, akademik destek, mesleki gelişim fırsatları öğrenme kaynakları ve kurumun yönetsel işleyişi ile ilgili tüm alanların bileşkesidir.

Üniversitelerin Genel Memnuniyet Düzeyleri

Öğrencilerini üst düzeyde memnun edebilen sadece 17 üniversitemiz bulunmaktadır. Bu üniversiteleri sırasıyla ;

Bir önceki yıla (2017) göre genel memnuniyet puanını en fazla yükselten üniversiteler; geçen seneye göre sıralamalarında dramatik düşüş gözlenen üniversiteleri sıralamalarını ilgili web sayfasından inceleyebilirsiniz.

 

İşte,

*Üniversitelerin Genel Memnuniyet Sıralaması (Devlet ve Vakıf birlikte)

Tablodan anlaşıldığı üzere genel anlamda Vakıf üniversiteleri memnuniyet düzeyi daha yüksek.

*Burada (1 sayfa) 43 üniversite sıralanmıştır, 172 üniversitenin bulunduğu sıralamayı şuradan inceleyebilirsiniz: https://docs.wixstatic.com/ugd/779fe1_1447d395e48c4c33b91cef53a24b0fc1.pdf

 

*Devlet Üniversitelerinin Genel Memnuniyet Sıralaması

*Burada (1 sayfa) 44 üniversite sıralanmıştır, 109 üniversitenin listelendiği sıralamayı ilgili web sitesinden inceleyebilirsiniz.

 

*Vakıf Üniversitelerinin Genel Memnuniyet Sıralaması

*Burada (1 sayfa) 43 üniversite sıralanmıştır, 63 üniversitenin listelendiği sıralamayı ilgili web sitesinden inceleyebilirsiniz.

 

ÖĞRENCILERIN “ÖĞRENIM DENEYIMI TATMINKÂRLIĞI” VE ÜNIVERSITE SIRALAMALARI

Türkiye’deki öğrencilerin yüzde yetmiş altısı (%76) derslerin verimliliğinden, öğretim elemanlarının ders işleme biçimleri ve etkileşimlerinden, ödev ve sınavların işlevselliğinden memnun değildir. Sadece on dokuz (19) üniversite eğitim öğretimde yüksek düzeyde tatmin edici bulunmuştur. Bu üniversitelerinden ilk onu sırasıyla;

Bu 19 üniversitede öğretim elemanları oldukça üst düzeyde derslerini verimli işlemekte, öğrencilerle etkili iletişime geçebilmekte, değerlendirmelerinde objektif davranabilmekte ve öğrenciyi derste aktif hale getirebilmektedir.

Bir önceki yıla (2017) göre öğrenim deneyimi tatminkârlığı puanını en fazla yükselten üniversiteleri; Bir önceki yıla (2017) göre öğrenim deneyimi tatminkârlığı puanını en fazla düşürenleri ilgili web sitesinde görebilirsiniz.

 

*Üniversitelerin “Öğrenim Deneyimi Tatminkârlığı” Sıralaması

*Burada 10 üniversite sıralanmıştır, 172 üniversitenin listelendiği sıralamayı ilgili web sitesinden inceleyebilirsiniz.

ÖĞRENCILER İÇIN “YERLEŞKE VE YAŞAMININ DOYURUCULUĞU” VE ÜNIVERSITE SIRALAMALARI

Türkiye’deki öğrencilerin en memnun oluğu hususlardan biri yerleşkelerdir. Bu alanda diğer alanlara göre daha fazla başarı sağlanmış durumdadır. Öğrenci kulüplerinin işleyişi, yerleşkedeki sosyal hayat ve etkinlikler, binaların fiziki koşulları, internete erişim, sağlık hizmetleri, yiyecek mekânları, mimari ve estetik, güvenlik gibi konularda öğrenciler yirmi dört (24) üniversiteyi üst düzeyde tatmin edici bulmaktadır.

Türkiye’deki yerleşke ve yaşamının doyurucuyu en yüksek olan üniversitelerinden ilk onu sırasıyla;

 

*Üniversitelerin “Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu” Sıralaması

*Diğer üniversitelerin sıralamadaki yerini ilgili web sitesinden inceleyebilirsiniz.

 

ÖĞRENCILERE “AKADEMIK DESTEK VE İLGI” VE ÜNIVERSITE SIRALAMALARI

Akademik danışmanlık sisteminin etkili kullanılması, stajların takibi ve organizasyonu, mentorluk, akademik rehberlik, öğrenme güçlüğü durumunda ofis saatlerinin kullanımı gibi akademik destek ve ilgi açısından öğrencileri yüksek düzeyde destekleyebilen yirmi altı (26) üniversite öne çıkmaktadır.

Türkiye’deki öğrencilerin en yüksek akademik destek ve ilgi gösteren üniversitelerden ilk onu sırasıyla;

Tüm üniversitelerin sıralamadaki yerlerini ilgili web sitesinden inceleyebilirsiniz.

 

ÖĞRENCILERIN “KURUMUN YÖNETIM VE İŞLEYIŞINDEN MEMNUNIYETI” VE ÜNIVERSITE SIRALAMALARI

Öğrencilerin en fazla memnuniyetsizlik yaşadığı alan üniversitelerin yönetim ve işleyişi ile alakalıdır. Öğrenci işlerinin ve sistemlerinin işleyişi, üst yöneticilerin ilgisi ve ulaşılabilirlikleri, kararlara katılım, sorunlara duyarlılık ve öğrenci odaklı olma gibi öğrenciyi ve eğitim-öğretimi doğrudan ilgilendiren hususlarda kurumun yönetim anlayışı ve işleyişinin üst düzeyde tatminkâr olduğu sadece on dokuz (19) üniversite mevcuttur (Şekil 5). Ayrıca üniversitelerin yüzde altmış ikisi (%62) yönetim ve işleyiş açısından öğrencilerin sorunlarına yeterli duyarlılığı gösterememiştir.

Yönetim ve işleyişte öğrenci odaklı olan, sorunlara duyarlı, erişilebilir ve demokratik yaklaşımda diğer üniversitelerden ayrışan bu üniversiteler ilk onu sırasıyla;

*Sıralamanın devamı ilgili web sayfasında. 

 

ÖĞRENCILERIN “ÖĞRENME İMKÂN VE KAYNAKLARININ ZENGINLIĞINDEN MEMNUNIYETLERI” VE ÜNIVERSITE SIRALAMALARI

Yirmi yedi (27) üniversite öğrenme imkân ve kaynakları açısından üst düzeyde tatminkâr bulunmuştur (Şekil 6). Üniversitelerin yüzde elli beşi (%55) öğrenme imkân ve kaynakları açısından öğrenciler gözünde çok problemlidir.

Öğrenme imkân ve kaynaklarının zenginliği açısında en iyi üniversitelerden ilk onu sırasıyla;

 

ÖĞRENCILERE “KIŞISEL GELIŞIM VE KARIYER DESTEĞI” VE ÜNIVERSITE SIRALAMALARI

Öğrenciler gözünde kariyer ve kişisel gelişimde yüksek performansa sahip yirmi iki (22) üniversiteler bulunmaktadır (Şekil 7). Üniversitelerin iş dünyasıyla iletişimi, öğrencilere derslerin dışında sertifika imkânları ve kişisel gelişim destekleri anlamında öğrenciler üniversitelerin yüzde altmış birinden (%61) memnun değildir.

Kişisel gelişim ve kariyer desteği açısında en iyi ilk on üniversite sırasıyla;

 

*DEVLET ÜNIVERSITELERININ MEMNUNIYET ALANLARINA GÖRE SIRALAMALARI

*Burada (1 sayfa) 37 üniversite sıralanmıştır, 109 üniversitenin listelendiği sıralamayı ilgili web sayfasından inceleyebilirsiniz.

 

*VAKIF ÜNIVERSITELERININ MEMNUNIYET ALANLARINA GÖRE SIRALAMALARI

*Burada (1 sayfa) 35 üniversite sıralanmıştır, 63 üniversitenin listelendiği sıralamayı ilgili web sayfasından inceleyebilirsiniz.

 

*MEMNUNIYET ALAN DÜZEY ÖZETLERI

*Burada 20 üniversite sıralanmıştır, 172 üniversitenin listelendiği sıralamayı ilgili web sayfasından inceleyebilirsiniz.

 

MEMNUNİYET ALANLARINA GÖRE İLK YİRMİ ÜNİVERSİTE SIRALAMALARI

2. Ölçüt olan UNİAR serisinin 1 bölümü bitti.

2. Bölüm

Üniversite Adayları için Üniversite Seçme Ölçütü- 2 .2 yakında.

2.1.YÖMA / Yabancı Uyruklu Öğrenci Memnuniyeti Araştırması'nda görüşmek üzere.

Üniversiteye ve üniversite sınavına dair tüm yazılar için bakınız: http://egitimkocu.mehmetbar.com.tr/tr/urunlerimiz/176/universite-adaylari

Mehmet Bar

Kaynak: Uniar.net