YKS Hakkında Bilmeniz Gereken Bazı Şeyler-4

YKS Hakkında Birkaç Şey-4

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

Aşağıda bir üniversiteye yerleştirilirken hesaplanan puanlardan biri olan okul puanını;  sizlere bir örnekle, kılavuzda yer alan ilgili maddeler ışığında aktarıyoruz:

 

                                                                 

 

  • Adayların YKS yerleştirme puanları hesaplanırken, Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülmektedir.

 

(Bu arada 2019’da üniversite sınavına girecek bir ortaöğretim kurumundan mezun durumda olan adayın diploma notu Haziran’da, okul bitince belli olur.)

 

Örneğin Aday’ın lisedeki yıl sonu ortalamaları

      1) 9. Sınıf puanı=60           10.sınıf puanı=80             11.sınıf puanı=85              12.sınıf puanı=95

olsun.

Bu adayın

Diploma Notu: (60+80+85+95) : 4 = 80’dir.

 

  • Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanmaktadır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olmaktadır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu 50 olarak değerlendirmeye alınmaktadır.

Aday’ın OBP’si

80x5= 400 olarak bulunur.

 

  • Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılıp sınav puanlarına eklenerek adayların yerleştirme puanları hesaplanmaktadır.

400x0,12= 48

bu adayın yerleştrime puanına eklenecek okul puanıdır.

                                                                     

Önemli noktalardan birkaçı da şöyle:

 

  • TYT puanı 150’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı (Y-TYT) hesaplanmamaktadır.

Aday’ın mezuniyet diploma notu 100 olsa bile TYT’de baraja takılırsa eklenecek bir okul puanı hesaplanmaz.

 

  • SAY, SÖZ, EA, DI·L puanı 180’in altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DI·L) hesaplanmamaktadır.

Diyelim Aday TYT’de barajı geçti fakat AYT barajına takıldı. Bu kez de adayın ilgili puan türlerine okul puanı eklenmez.

 

  • TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmis¸ olsalar da SAY, SÖZ, EA, DI·L için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DI·L) hesaplanmamaktadır.

Aday'ın TYT’si yoksa AYT’ye girmesinin anlamı yoktur.

Yani:  

  • TYT puanı 150’nin üstünde olan adaylardan AYT ve/ veya YDT’ye giren ve cevaplamış oldukları testlere bağlı olarak 180 ve üzeri puan alanların ilgili yerleştirme puanları hesaplanmaktadır.

Adayın sınav sonucuna okul puanın eklenebilmesi için TYT ve AYT barajını geçmesi gerekir.

 

Devam edelim:

 Temel Yeterlilik Testi Puanınızın %40’ı ve Alan Yeterlilik Testi Puanınızın %60’ı

 hesaplandıktan sonra bunlara eklenir ve Yerleştirme Puanınız ortaya çıkar.

 

Yukarıda okuldan gelecek Puanı  48 çıkan Aday’ın Yerleştirme Puanı hesaplaması:

Aday'ın                 

 TYT-Puanı = 300   olsun           AYT-Puanı= 400 olsun

 

1. Oturumun %40’ı                  2. Oturumun %60’ı :

     (TYT-P)%40=                           (AYT-P)%60=

(300x40):100=120                   ( 400x60):100=240

 

YERLEŞTİRME-PUANI=  (TYT-P)%40   +    (AYT-P)%60    +   Okul Puanı’ın nihayetinde

Y-P = 120+240+48

Yerleştirme Puanı = 408 olarak hesaplanacaktır.

 

Bonus:

 

İşte OBP ve Okuldan Gelen Puanı Hesaplamanız için kullanabileceğiniz tablo: 

DİPLOMA NOTU

ÇARP

----OBP----

ÇARP

OKULDAN GELECEK PUAN

100

5

500

0,12

60

90

5

450

0,12

54

80

5

400

0,12

48

70

5

350

0,12

42

60

5

300

0,12

36

50

5

250

0,12

30

 

                                                                                


Bu arada;

  • Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumları mezunlarının, belirtilen yükseköğretim (YKS kılavuzunda Tablo 3A, Tablo 3B.1, Tablo 3C) ön lisans/lisans programına yerleştirilirken OBP’nin 0,06 katsayısı ile çarpımından elde edilecek ek puanları da yerleştirme puanlarına eklenmektedir. Ek puan alacak adayların ön lisans programları için 150 veya daha yüksek puan almış olmaları, lisans programları için ilgili puan türünde 180 veya daha yüksek puan almış olmaları gerekmektedir.

 

Yalnız bununla ilgili önemli bir nokta var:

Tablo 3A’da, Tablo 3B.1’de yer alan programlar için ek puanlar, 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için Tablo 3A ve Tablo 3B.1 kapsamında ek puan hesaplanmayacaktır.

Yani 2012 ve öncesinde böyle bir okuldan mezunsanız ek puandan faydalanabileceksiniz.

 

Son olarak:

 

  • 2018-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adaylar, 2019-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBP’ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülmektedir.

 

Mehmet Bar

Kaynaklar: ÖSYM,YÖK

Görseller: frmtr.com, talamuspsikoloji.com

 

YKS Hakkında yazı dizisinin bir sonraki konusunda görüşmek üzere.