YKS Hakkında Bilmeniz Gereken Bazı Şeyler-3

YKS Hakkında Birkaç Şey-3

Bir Soru Kaç Puan?

Adayın Sınav Sonuç Puanları ile Yerleştirme Puanı Nasıl Hesaplanmaktadır?

 

  Ayrıntılı olarak sınav puanı hesaplamasını aşağıda anlatacağım. Fakat bugün tamamını okumaya vakit bulamayacak sayfa ziyaretçileri için 

öncelikle önemli noktaları maddeler halinde sıralıyorum:

 

 • 2019 YKS için bir sorunun puan değeri henüz belli değil. Sınavdan sonra belirlenir.

           Sınavda herhangi bir testteki sorunun puan değerini, sınava bu yıl (2019 YKS) girecek öğrenciler yani 12. Sınıfta olup 2019 eğitim öğretim yılı sonunda bir ortaöğretim kurumundan mezun olacak olup sınava giren adaylar belirleyecek.

 

 • Sınavda 4 yanlış bir doğruyu eksiltir.

 

 • TYT puanının sınav puanında %40 etkisi vardır.

 

 • TYT puanının hesaplanmasında testlerin ağırlıkları

Türkçe ve Matematik%33 ; Sosyal ve Fen %17’dir.

 

 • TYT puanının hesaplanabilmesi için adayın Türkçe veya Matematik testinin en az birinden 0,5 ham puan (net sayısı) alması gerekir.

 

 • TYT Puanı 100 ile 500 arası bir puandır.

 

 • TYT barajı 150’dir.

 

 • Bir adayın TYT-P’sinin 150 olması için Türkçe ve Matematikten 5’er ham puan; Sosyal ve Fenden 2,5’ar ham puan alması gerekir.

 

 • AYT puanının(SAY-EA-SÖZ-DİL)  sınav puanında %60 etkisi vardır.

  YKS SAY-AYT Puanının hesaplanmasında testlerin ağırlıkları

   TYT % 40; Mat %30; Fizik %10; Kimya %10; Biyoloji %10

   YKS EA-AYT Puanının hesaplanmasında testlerin ağırlıkları

   TYT % 40; Mat %30; TDE %18; Tarih-1 % 7; Coğrafya % 5

   YKS SÖZ-AYT Puanının hesaplanmasında testlerin ağırlıkları

   TYT % 40; TDE %18; Tarih-1 % 7; Coğrafya-1 % 5; Tarih-2 %8; Coğrafya-2 %8; Felsefe Grubu %9; Din %5

   YKS DİL-AYT Puanının hesaplanmasında testlerin ağırlıkları

   TYT % 40; DİL %60

 

 • AYT Puanının hesaplnaması aday kendi alandaki iki testin en az birinden 0,5 ham puan (net sayısı) almalıdır. Dil için Dil Ham puanı en az 0,5 olmalıdır.

 

 • TYT puanı olmayan, hesaplanmayan, 150’nin altında olan adaylar AYT’ye giremez, girseler de alan puanları hesaplanmaz.

 

 • AYT Puanı 100 ile 500 arasındadır.

 

 • AYT barajı 180’dir.(Bunun içinde %40 TYT-P bulunur)

 

 • SAY, EA, SÖZ, DİL puanının 180 olması için adayın ilgili testin her birinden soru sayısının %20 si oranında ham puan (net sayısı) alması  gerekir.

 

 • TYT’den 150 ve üzeri alanlar yalnız TYT puan türündeki yerleri tercih edebilir.

 

 • TYT’ye ve AYT’ye girip TYT’den 150 barajını geçen fakat AYT’den 180 barajını geçemeyen adaylar TYT puan türündeki önlisans ( 2 yıllık) programlarını  tercih edebilir.

 

 • TYT ve AYT’ye girip AYT ilgili puan türünde 180 ve üzeri alan adaylar SAY, SÖZ, EA, DİL puan türünde lisans programı tercih edebilir.

 

 • Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlara başvurmak için adayların TYT’den  150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) almaları gerekir.

 

 • Bir adayın tercihlerde kullanacağı yerleştirme puanının hesaplanması için TYT-AYT puanı dışında OBP (okul başarı puanı) hesaplanması söz konusudur. Okul Puanı 30 ile 60 puan aralığındadır. Adayın diploma notunun dönüştürülmüş halidir.

 

 • İnternetteki puan hesaplama motorları 2018 standart sapma, ortalama ve ağırlıklara göre puanların dönüştürülüp hesaplandığı araçlardır.

 

Bu kısa anlatımdan sonra, tabloların da yer aldığı ayrıntılı sınav puanı hesaplamaları için aşağıdaki yazımı okuyabilirsiniz.

 

ÜNİVERSİTE SONUÇ PUANI HESAPLAMALARI

Bir sorunun puan değeri nasıl bulunur? Sınav Puanı Nasıl Hesaplanmaktadır?

 

 • Sınav puanı  ham puan, ortalama, standart sapma, standart puan, ağırlıklı puan

değerleri dönüştürülüp hesaplanır.

 • Her test için ayrı değerlendirme-hesaplama yapılır.

 

 • Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu eksiltir. Böylece ortaya ham puan çıkar. Ham puan (Net Sayısı), adayın bir testte yanlış yanıtlarının doğru yanıtlarını eksiltmesi ile bulunur.

 

 • Ham puan kullanılarak,  testin ortalaması ve standart sapması bulunur.

          Bir testin ortalama ve standart sapması 12. Sınıf olup sınava giren tüm adayların ilgili testten yaptığı net sayısı kullanılarak bulunur.

 • Ortlama ve standart sapma kullanılarak standart puan bulunur.

          Tüm adaylar için  Ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan Standart Puanlar hesaplanır.

 

   TYT-P Nasıl Hesaplanır?

   Ağırlıklı Puan: T-TYT’nin A-AYT’ye Dönüşümü

 •    Bir testin standart puanı hesaplandıktan sonra aşağıda tablodaki oranlar kullanılarak adayın ağırlıklı puanı hesaplanır.

 • A-TYT hesaplanabilmesi için adayın TYT’de Türkçe veya Matematik testlerinin en az birinden 0,5 ham puan alma şartı vardır.
 • A-TYT Puanı kendi içinde 100 ile 500 aralığında puana dönüştürülerek TYT PUANI (TYT-P) oluşturulur.
 • A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sagˆlanır.

 

AYT-P ve YDT-P nasıl Hesaplanır?

Ağırlıklı Puan: A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL

 

 • AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar ve aşağıda yer alan ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DI·L) hesaplanmaktadır.

 

 • Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca aşağıda tabloda da gösterilen koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanmaktadır.

 • TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmis¸ olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmamaktadır.

 

 • A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DIL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DIL puanları oluşturulacaktır.

 

 • Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DIL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20’si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DIL puanı almaları sağlanmaktadır.

 

 • TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

 

 • TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DI·L puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilmektedir.

 

 • TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DIL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

 

 • Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.

 

 • Tüm bunlar dışında, yerleştirme puanı oluşturulurken OBP (Okul Başarı Puanı) hesaba katılır. Okul puanı adayın lise boyunca aldığı yıl sonu puanlarının oluşturduğu diploma notunun dönüştürülmesiyle hesaplanır.Okul Puanı 30 ile 60 arasında bir değerdir.

Mehmet Bar

 

Kaynak: ÖSYM,YÖK