YKS Hakkında Bilmeniz Gereken Bazı Şeyler-2

YKS Hakkında Birkaç Şey-2

TYT-AYT-YDT

Üniversiteye geçişte gireceğimiz merkezi sınavı tanımak önemli.  Tüm bu süreçte daha kontrollü ilerlememizi sağlayacak bilgiler paylaşmaya devam ediyoruz.

                                                                                

İşte YKS'ye dair önemli noktalar:

 

           Bir Üniversite okumak istiyorsanız YKS'ye başvurmak zorundasınız. 

  • ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerles¸tirme (TÜBI·TAK yarıs¸malarıyla sınavsız geçis¸ hakkı edinenler dâhil) veya ilgili kurumlarca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yüksekögˆretim programlarına yerles¸tirme is¸lemine alınacak tüm adaylar, 2019-YKS’ye bas¸vuru yapmak zorundadır.

            2019 YKS  başvuruları 12 Şubat'ta başlıyor.

 

          YKS 3 oturumlu bir sınavdır.Tüm adaylar 1.Oturum olan TYT'ye katılmak zorundadır.

  • YKS, Temel Yeterlik Testi (TYT), Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT)’den olus¸an bir hafasonunda yapılan üç oturumlu bir sınavdır. YKS’ye bas¸vuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Digˆer oturumlar istegˆe bagˆlıdır.

           2019 YKS'nin 1.Oturumu 15 Haziran'da gerçekleşecektir.

 

         1. Oturum, TYT'de lise 9-10 lise ortak müfredatında okutulan Türkçe,Sosyal,Matematik,Fen dersleri konularına ait sorular yer alır.

  • TYT’de ortak müfredata dayalı Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. Adaylar, Millî Egˆitim Bakanlıgˆı (MEB) egˆitim programlarından (müfredat) sorumludur.

 

           2. Oturum, AYT'de ağırlıklı 11-12 lise alan müfredatında okutulan Edebiyat,Sosyal,Matematik,Fen dersleri konularına ait sorular bulunur.Tüm alanlar tek kitapçıkta toplanmıştır.İsteyen sadece kendi alanını isteyen tüm alanları cevaplandırabilir.

  • AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden olus¸an bir kitapçık verilmektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplandırmaktadır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplamalıdır. Bu oturumda lise müfredatı esas alınmaktadır.

           2019 YKS'nin 2.Oturumu olan AYT 16 Haziran'da sabah uygulanacaktır.

 

          3.Oturum, YDT-Yabancı Dil Testinde adaya başvurusunda belirttiği dilde kitapçık verilir.

  • YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, I·ngilizce ve Rusça dillerinde yapılmaktadır. Her dil için ayrı soru kitapçıgˆı bulunmaktadır. Sınavda adaya bas¸vuruda bildirdigˆi yabancı dile ait soru kitapçıgˆı verilmektedir.  

            2019 YKS'nin 3. Oturumu olan YDT 16 Haziran'da öğleden sonra uygulanacaktır.

 

          Herhangi 2 Oturuma giren adayın cevapladığı testlere göre SAY,SÖZ,EA ya da DİL  puan türünde puanı hesaplanır.4 yıllık bir program düşünen adaylar TYT dışında bir oturuma girmek zorundadır.

  • SAY, SÖZ, EA ve DI·L puan türleri ile ögˆrenci alan yüksekögˆretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT’ye ek olarak AYT ve YDT’ye de girmeleri ve tercih edecekleri yüksekögˆretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur.

 

 

                                                               

  

YKS Hakkında Bilmeniz Gereken Bazı Şeyler-3'te görüşmek üzere:)

Mehmet Bar

         Yararlanılan Kaynaklar: ÖSYM,YÖK