ÇAP: ÇİFT ANADAL PROGRAMI ve YAP: YAN ANADAL PROGRAMI

 ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP)  ve  YAN ANADAL PROGRAMI (YAP)

 

 • Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır.
 •  
 • Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.
 •  
 • Dört yıllık programlarda 3. ve 5. yarılın başına kadar başvuru yapılabilir.

   (Beş yıllık programlarda en geç 7. yarıyılın başına kadar, altı yıllık       programlarda 9.yarıyılın başına kadar)

 

 • Çift anadal yapması için öğrencinin genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.72 (70/100) olması gerekmektedir.
 •  
 • Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
 •  
 • Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz.
 •  
 • Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

                                                                              

YAN ANADAL PROGRAMI (YAP)

 

 • Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir.
 • Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
 •  
 • Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.
 •  
 • Genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 olması gerekir.
 • Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.

 

 

Kaynak: İstanbul Gelişim Üniversitesi Tercih  Süreci Sunumu, Mersin

Görsel: http://www.makina.selcuk.edu.tr