YÖS: YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI

  YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS)

 

 • Ülkemizde 1981 yılından beri uluslararası öğrenci özelliğini taşıyan öğrencilerin girmiş oldukları sınavdır.Bu sınavı vakıf üniversiteleri senede birkaç kere devlet üniversiteleri ise sene de bir kere genellikle Nisan ve Mayıs ayları içerisinde yapmaktadır.
 •  
 • 2017 yılında toplam 47.133 (Lisans, Ön Lisans ve Özel Yetenek) kontenjan açılmış ve 35 bine yakın yabancı uyruklu öğrenci yerleşmiştir.
 •  
 • Üniversiteler başarı puan şartını senato kararı ile belirleyebilme konusunda özgürdür ancak YÖK tarafından taban puan 40 olarak belirlenmiştir.
 •  
 • Kontenjanlar üniversitelerin ÖSYS’deki lisans ve ön lisans kontenjanlarının en fazla %50’si kadar olmak zorundadır.
 •  
 • Sınav yine üniversiteden üniversiteye değişmekle birlikte

            100 soruluk (Matematik ve Temel Beceri)

            80 soruluk (Matematik ve Temel Beceri)

       şekilleriyle uygulanmaktadır.

                                                                                                       

Kimler YÖS’e Katılabilir?

 

 • Yabancı uyruklu (hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler dahil) olanlar,
 •  
 • Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler veya bu durumdaki çift uyruklular,
 •  
 • Türk liselerinin veya Türk liselerine denk bir okulun son sınıfında olmaları ya da böyle bir okuldan mezun yabancı uyruklu öğrenci durumda olanlar,

 

 • 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar,
 •  
 • 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden Ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar,
 •  
 • 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime(lise) başlayan ve ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar,

 

 • KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL (The General Certificate of Education - Advanced Level) sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında KKTC dışındaki diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar da,
 •  
 • YÖS ile yerleştirilen öğrenci bölümün ders diline göre yeterlilik sınavına alınır!!!

 

 

 

 

Kaynak: İstanbul Gelişim Üniversitesi Tercih  Süreci Sunumu, Mersin

Görsel: YÖS Sınavları