21.Yüzyıl Donanımı için STEM

21.YÜZYIL BECERİLERİ: STEM ve STEM EĞİTİMİ

Koçluk görüşmelerimde bireyin  çağı doğru okuyarak  geleceğini tasarlaması için spesifik sorular sorarım.

Danışana 21. yüzyıl becerilerine dair temel düzeyde bilgi verip eğitim ve iş yaşamı konusunda farkındalık yaratmayı önemserim.

Bu kapsamda STEM ve STEM EĞİTİMİ  hakkında kısa bilgiler paylaşmanın iyi olacağını düşünüyorum.İyi okumalar:

STEM etkinlikleri kapsamında, öğrencilerinizin ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması için çok çeşitli alanlarda proje geliştirme ve uygulama çalışması yapılabilir. Proje çalışması yapılacak alanların gelecek vadeden alanlar olması, öğrencilerimizin hayal dünyasını zenginleştirecek ve gelecekte ülke ekonomisine önemli katkı sağlayabilecek yerli ve millî patentlerin ve buluşların geliştirilmesinin önünü açacaktır. TÜBİTAK’ın belirlediği, gelecek vadeden STEM eğitimi proje ana konu başlıkları aşağıda sıralanmaktadır:

1. Mobil Internet

2. Bilişim İşlerinin Otomasyonu

3. Nesnelerin İnterneti

4. Bulut Bilişim

5. İleri Robot Teknolojileri

6. Otonom Araçlar

7. Yeni Nesil Gen Çalışmaları

8. Enerji Depolama

9. 3 Boyutlu Baskı

10. Gelişmiş Malzemeler

11. Fosil Yakıt Çıkarma Teknolojileri

12. Yenilenebilir Enerji

 

 

 

 

Kaynaklar:

http://scientix.meb.gov.tr/images/upload/Event_35/Gallery/STEM%20E%C4%9Fitimi%20%C3%96%C4%9Fretmen%20El%20Kitab%C4%B1.pdf

http://yegitek.meb.gov.tr/www/meb-yegitek-genel-mudurlugu-stem-fen-teknoloji-muhendislik-matematik-egitim-raporu-hazirladi/icerik/719

http://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Egitimi_Raporu.pdf