HOCALAR NE DEDİ: TYT ÖRNEK SORULARI HAKKINDA (06.12.2017)

TYT ÖRNEK SORULARI HAKKINDA HOCALAR NE DEDİ? (06.12.2017)

 ÖSYM tarfından TYT Örnek Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı 3 Aralıkta yayınlandı.
 Kitapçığı şuradan inceleyebilirsiniz:  
 http://www.osym.gov.tr/TR,13484/2018-ornek-soru-kitapcigi.html

  

                                                                                                

Tabi soruları görünce hocaların branş bazında yorumunu sizlerin de merak edeceğini  düşündük ve onlara sorduk: 

  Hocam Sorular hakkında değerlendirmeniz ve öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir?

 

  M. Balkan Sarı / Matematik
  TYT Örnek Sorular geçen yılki YGS  ile örtüşmekte.  Öğrenciler YGS'ye çalışır gibi çalışmaya devam etsinler.

 

  Sevgi Topaktaş / Biyoloji
  Sorular 9. ve 10. sınıflardan sorulmuş. Sorular çok basit ve sadece konu başlıkları şeklinde örnekler sunulmuş. Sorular  ilk aşamanın oldukça kolay ikinci aşamanın ise  belirleyici olacağını gösteriyor.

 

  Nurten Şahutoğlu / Kimya
  Yayınlanan sorular zor değil bilgiyi yorumlama ağırlıklı. Ezber bilgilerin yeterli olmayacağı gibi sadece  yorumla da çözülecek sorular sorulmamış.Öğrenciler iki açıdan da yaklaşmalı, bol soru çözerek bilgiyi yorumlayabilme öğrenmeliler.

 

  Seçil Özkan ve Mehmet Genç / Fizik 
  ÖSYM tarafından yayınlanan TYT (1. Oturum) örnek soru kitapçığı incelendiğinde  soruların 9. ve 10. Sınıf müfredatından hazırlandığı görülmektedir.
Fizik branşı olarak baktığımızda soruların kolay ve orta derecede  olduğu görülmektedir. Soru sayısının az olması sınavın kapsam geçerliliğini düşürmektedir.
Konu ve kazanımların yeterince yoklanamaması  her ne kadar doğru olsa da öğrencilerin temel konu ve kazanımlara  tamamen hakim olması gerekmektedir. Ünitilerdeki temel kanunlar, teoriler, prensipler iyice anlaşılmalı sonra yeterince soru çözülerek kazanımlar pekiştirilmelidir.

 

 Yavuz Demir/ Coğrafya
  Konu içeriğine göre soru sayısı çok az. Dolayısıyla sınavda Coğrafya ölçümünde hata olacaktır. Coğrafya sınavının geçerliliği kabul edilemez. Beş Coğrafya sorusu ile en az beş konu ölçülebilir.

a) Coğrafi Konum(Saat Dilimi)
b) Nüfus Coğrafyası(Piramitler)
c) Türkiye  İklimi (Karedeniz İklimi/ İklim Üzerinde Yer Şekillerinin Etkisi)
d) Ortak Payda Bölge
e) Doğal Afetler
şeklinde  konu ile sınırlanmıştır.
  Örnek Sorularda Zorluk-Kolaylık:
a) Coğrafi Konum sorusu 'orta'
b) Piramit sorusu 'orta'
c) İklim sorusu 'orta'
d) Ortak Payda sorusu 'kolay'
e) Doğal afet sorusu 'orta'
  şeklindedir ve zor soru sorulmamıştır.
  Öğrenci nezlinde Coğrafya değersizleştirilmiş oldu. Önemsemeyecek Ülke Coğrafyasını tanımayacak birey yetişecek. Biz Öğretmenler yine aynı konuları anlatmaya ve soru çözdürmeye devam edeceğiz. Sıkıntımız ise zamansız ve anlamsız değişen sınav soru sayıları öğrencileri olumsuz etkilediğinden onları tekrar motive etmek ve her sorunun önemli olduğunu anlatmaktadır.Velilerin kafasındaki en büyük soru işareti çocuklarının geleceğidir.Bu konuda endişeleri var.
  Örnek Sorulardan sonra tavsiyelerim:
  Ders çalışmaya, konu tekrarlarına, soru çözümlerine devam. Sistem değişti ama konu dağılımı aynı olduğu için mantıksal olarak bir değişim yok. Sınava iyi hazırlanan öğrenci  soruyu da çözer, fazlasını da. Bu bir yarış. Yarışı kurallarına göre tamamlarsak başarılı oluruz.

 

  Nilay Yeşil/ Tarih
  İnkılap Tarihinden bu yıl İnkılaplardan soru geleceğini düşünüyorum. Bilginin yanında yorumlamanın da ölçüleceği kanısındayım. Ayrıca bu yılki sınavın ilk oturumunun kolay olacağını fakat ikincisinin biraz zorlayacağını düşünüyorum.
Örnek Soru Kitapçığında Tarih soruları kolaydı, bua benzer sorular gelir.
Öğrenciler sınav sistemi sürekli değiştiği için düzenli bir çalışma planı yapamadılar. Tarih bir kalktı, bir geri geldi. Çocuklar için sıkıntılı bir dönemdi. Fakat sonuçta sınav sistemi değişse de müfredat aynı olduğu için sadece soru sayısı azalmış oldu. Konu dağılımı nasıl olur bilemem ama Tarih öğrenmek isteyen bir öğrencinin düzenli olarak soru çözmesi ve konuyu unutmaması gerekiyor. Ne olursa olsun sınav sistemi ne kadar değişirse değişsin çocukların verimli ders çalışmayı bırakmaması lazım.

 

  Aslı Cin ve Nurgül Saygılı/ Matematik
  Eski YGS formatında. Okuduğunu anlamaya dayalı sorulardan oluşuyor. 9. ve 10. Sınıf müfredatından sorular sorulmuş. Şekil sorusu artmış.

 

  Süleyman Çetinkaya/ Türk Dili ve Edebiyatı

  Öncelikle Birinci Oturum  olan TYT'nin açılımı, Temel Yeterlilik Testi değil; Türkçe Yetkinlik Testi olarak algılanırsa daha isabetli olur. Neden mi? Şundan dolayı: YGS'de 3-4 tane dil bilgisi sorusu varken TYT'de dil bilgisi, ses, yazım ve noktalamadan 13 soru çıkacaktır. Öğrencilerimizin (buna birçok öğretmen ve veli dahil) dil bilgisi konularını çok gerekli görmemelerinden bu konular birçok öğrenciye ciddi sıkıntılar yaşatacaktır. Türkiye ortalaması  15-18 iken bu sınav sistemiyle ortalamanın çok daha düşeceğini öngörmekteyim.  Öğrencilerin bu konularda başarılı olabilmeleri için kesinlikle ve kesinlikle günü gününe tekrarlar yapması gerekiyor.

  Dil bilgisindeki sorular sarmal bir sistem dahilinde olduğu için bir soruda çoğunlukla, öğrencinin dört beş konudaki bilgileri sınanmaktadır. Bu durum da bütün konuların çok iyi bir şekilde öğrenilmiş olmasını gerekli kılmaktadır.( Örnek, aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı adlaşmış sıfat-fiil olan bir belirtili ad tamlaması yüklem olmuştur.)

  Anlamla ilgili sorulara baktığımızda, sözcükte anlam ve cümlede anlam YGS formatındayken ama paragraf(parçada anlam) soruları daha çok ALES soruları paralelinde sorulmuş. Yani, uzun bir paragraf verilmiş ve bu paragrafla ilgili iki soru (gerçek sınavda üç soru da olabilir.) sorulmuş. Bu durum öğrencinin paragrafı üç dört kez okumasına neden olabilecektir. Bu da ciddi bir zaybına yol açabilecektir. Bunun önüne geçmek için öğrencilerin bolca kitap okuyup çokça soru çözmesi gerekli olmaktadır. Bütün öğrencileri  yalın ve duru bir Türkçeyle selamlıyorum.